Vážení klienti a priatelia,

Radio Group je „meno“ media representative, ktorá exkluzívne zastupuje v predaji reklamného času Fun rádio, a weby www.funradio.sk, www.infospravy.sk a 10 regionálnych rádií siete RegioMedia.

NAŠI KLIENTI TAK MÔŽU POD POD JEDNOU STRECHOU ZAKÚPIŤ REKLAMNÝ PRIESTOR AŤ V 11 RÁDIÁCH.

Kampaňou v týchto rádiách tak zasiahnete poslucháča od 14 do 60 rokov s minimálnym prekryvom.

Navyše, nami zastupované web stránky majú v kumulatíve /bez prekryvov/ viac ako 900 000 RU/mesiac a viac ako 4,7 milióna PV/mesiac.

Kombinácia kampane vo vysielaní našich rádií s ON-LINE prezentáciou na našich weboch má potenciál byť práve pre Vás jednou z najefektívnejších kampaní.

Tešíme sa na spoluprácu, náš obchodný tím je vám plne k dispozícii.

Miriam Kittler
členka predstavenstva
a riaditeľka obchodu
FUN MEDIA GROUP s.s.